L’AFA assumeix la responsabilitat del servei de menjador, que cobreix l’horari entre les 12.30 h i les 15 h. Treballem amb l’empresa BOiSA per al servei de monitoratge i la gestió de menjador.

SERVEI DE MENJADOR

 

Els menús del mes

MENÚ DE JUNY

MENÚ DE JUNY halal

MENÚ DE JUNY sense carn

MENÚ DE JUNY ovolactovegetarià

Els menús estan elaborats per l’equip BoiSa, que compta amb nutricionistes especialitzats en alimentació infantil, en base a productes de temporada, de proximitat i, sempre que es pugui, ecològics, per confeccionar una dieta equilibrada i saludable. Els menús inclouen una llista de suggeriments per al sopar que us poden ajudar a complementar la dieta diària. Els monitors treballaran els hàbits saludables durant el dinar per tal d’educar els nens i nenes en aquest aspecte, fet que hem de reforçar a casa.

 

Els torns

El servei de menjador s’organitza en dos torns:

De 12:45h a 13:45h => De P3 fins a 1r curs i 6è
De 13:45h a 14:45h => De 2n fins a 5è curs

 

El servei de monitoratge

El menjador compta amb un equip format per 16 monitors + 2 coordinadors de menjador. A més del menjador, els monitors es fan càrrec de l’estona d’esbarjo abans i després de dinar (patis, socioteca, activitats dirigides, espai d’estudi, descans petits, etc.). Els nens i nenes d’Educació Infantil estan acompanyats per un monitor de referència que resta amb ells tota l’estona de dinar i pati, fins que els retorni a la seva aula. La cuina compta amb 2 cuiners/es i 2 ajudants/es.

 

L’atenció diària

Cada matí de 9 h a 10 h, la Berta, la coordinadora de l’equip de monitors, us atendrà per telèfon, per poder informar i notificar qualsevol canvi relatiu al servei de menjador (dietes especials etc.). Podreu contactar amb l’Helena de 9 h a 10 h i de 12.30 h a 15 h.

NO és necessari notificar les absències doncs actualment es passa llista dos cops al dia per saber quins nens i nenes no han assistit.

 

Intoleràncies, al·lèrgies alimentàries i requeriments mèdics

Tota la informació mèdica relativa a les intoleràncies o les al·lèrgies alimentàries han de ser reportades amb el corresponent certificat mèdic, on s’indicarà els tipus d’aliments que el nen no pot menjar o estar-hi en contacte, així com també el tipus d’actuació que cal dur a terme en cas que el nen es vegi afectat. Aquesta informació serà recollida per l’escola i transmesa al servei de cuina i als responsables del monitoratge perquè ho gestionin adequadament. Tota la informació mèdica ha d’haver estat entregada abans que el nen iniciï el servei de menjador per poder planificar i organitzar el seu servei.

 

 

 

 

 

Utilització del servei.
Com inscriure’s al menjador?

Per poder fer ús del servei de menjador des del primer dia d’escola és imprescindible haver realitzat adequadament la inscripció amb les dades necessàries per a poder contactar amb la família en cas que existeixi alguna incidència. Les inscripcions al servei de menjador es podran realitzar a partir del 2 de setembre a través de l’eina de gestió de BOiSA. Dins la web on us demani el codi del centre heu de posar ANN109

 

 

 

 

https://menjador.boisa.cat/ 
CODI DE CENTRE ANNEXA  ->  ANN109 

 

Aquesta eina de gestió dels socis de l’AFA està oberta durant tot el curs per tal de poder dur a terme modificacions dels dies d’assistència al servei de menjador.

 

Els preus 2023/24

Existeix una única tarifa per als alumnes que es queden al menjador i és de 6,55 €/dia.

 

El pagament

El servei de menjador es carregarà al compte bancari que s’hagi indicat, mitjançant rebut domiciliat, a principi de mes.
L’import dels rebuts es correspondrà als dies reals del mes anterior.

 

Rebuts retornats

BoiSa farà el seguiment i reclamació dels rebuts retornats i, si el dia 1 del mes següent no s’ha fet el pagament del servei, el nen o nena a partir d’aleshores, no podrà fer ús del servei de menjador. En cas de devolució de rebut bancari, hi haurà una despesa de 6 euros per gestió bancària, que anirà a càrrec de la família.

IMPORTANT: No es podrà començar el servei de menjador si es tenen càrrecs pendents del curs anterior.
Si no es paga una mensualitat al llarg del curs, l’alumne no podrà continuar fent ús del servei de menjador.

 

Contacte

Comissió del Menjador de l’AFA: per temes exclusivament relacionats amb el menjador (consultes, propostes, comentaris, aclariments, etc).
Correu electrònic: annexa.menjador@gmail.com i annexa@boisa.cat

Gestió administrativa (cobraments, rebuts, etc.): annexa@boisa.cat
Per aquelles famílies que tingueu dificultats a l’hora de fer el tràmit, el nostre telèfon de consulta és el 972 439 115 i el correu electrònic ​ info@boisa.cat
Telèfon Berta Casañas (coordinadora): 682 548 026 de 9h a 10h i de 12h a 15h.