Cartell I Concurs Literari Clara Sales (autora: Imma de Batlle)

Estem molt contentes d’anunciar-vos que l’AMPA i l’Escola Annexa organitzen des d’aquest any el Concurs Literari Clara Sales, adreçat a tots els alumnes de l’escola. Creiem que és el millor homenatge que podem fer a la Clara, gran aficionada a la lectura i a la música, que ens va deixar l’any passat. De fet, en aquesta primera edició, el concurs tindrà com a tema principal la música. En aquest enllaç al web de l’escola podreu llegir un escrit sobre la Clara per tots i totes les que no l’heu conegut. 

BASES I CONCURS LITERARI CLARA SALES:

1. El concurs serà de creació literària i el treball podrà anar acompanyat d’il·lustracions que també seran valorades.

2. Les obres seran en català, originals, el tema d’aquesta primera edició és la MÚSICA, un aspecte que va acompanyar a la Clara al llarg de tota la seva vida i que ens en va encomanar amb la seva guitarra i les seves cançons.

3. Tipologia de textos
– Educació infantil (P3-P4): Cada classe elaborarà, conjuntament, un conte.
– Cicle 1 (P5-1er): Rodolins, creats individualment, poden anar acompanyats d’un dibuix.
– Cicle 2 (2on-3er): Endevinalles, poden anar acompanyades de dibuixos decoratius.
– Cicle 3 (4rt i 5è) i 6è: Contes curts, creats individualment. Hauran d’incloure una maleta viatgera que ajudarà a resoldre el conflicte. La música, d’alguna manera, haurà d’ajudar a resoldre la problemàtica.

4. Els treballs es presentaran amb una lletra Arial en cos 12 i interlineat 1,5 o bé manuscrits. Al cicle 1 i cicle 2, els textos estaran sempre manuscrits pels alumnes, tot i que podran aparèixer altres cal·ligrafies per fer-los més llegibles. En aquests cicles es pot valorar donar-los pauta per facilitar la comprensió.

5. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del full de participació degudament complimentat. No s’escriurà ni el nom del participant ni el de la seva aula. Les tutores s’hauran d’anotar la relació dels pseudònims amb el nom real dels seus alumnes.

6. Els treballs premiats (1 d’Educació Infantil i 3 de cada un dels 4 cicles) seran publicats en els espais de difusió del centre.

7. El termini de presentació serà el dia 11 de febrer de 2021.

9. El jurat estarà format per membres de l’AMPA i altres professionals relacionats amb el món educatiu, la família de la Clara Sales i l’Escola Annexa. El 8 de març el jurat comunicarà a l’escola els premiats de cada categoria per poder preparar els diplomes.

El concurs és pels nens i nenes de l’escola i els textos es treballaran i es faran a l’escola.

L’entrega de premis tindrà lloc el 12 de març. Degut a les mesures de Covid-19 aquest any no podrem celebrar un acte públic però esperem que en propers cursos poguem fer una gran festa en homenatge a la Clara.

Esperem que gaudiu d’aquesta proposta!